Flexa

Fully-remote

Fully flexible hours

Dog friendly

Apply now

Job Description

Rail is set to dominate short and medium haul travel around the world. It’s faster, cheaper, greener, and more convenient than air travel, and it cuts down on the carbon emitting congestion of road travel. With the current climate crisis, it’s more important than ever to put this mode of transport at the forefront of people's minds. For every travel company, having rail as a booking option is like having vegan choices on the menu – it’s a must! The trouble is, there’s been nothing modern about rail’s online customer experience… until now.

We are SilverRail, a global tech company working to solve this problem by delivering the digital infrastructure that opens up rail to the world! Our technology is powering rail and travel agencies across Europe, USA, and Australia/NZ in both leisure and corporate markets, making it easy for people to choose rail and cut their carbon emissions.

In Sweden we provide complete technology solutions for the nation’s biggest rail carrier SJ, and our team are focussed on providing the best continuing service for this client while moving forward to future projects. We are using the Agile (Big Room Planning) framework for all our software development, and we believe in ‘fail-fast-fail-early’ to find innovative solutions to complex problems.

Our Swedish HQ is in central Stockholm and we have a satellite office in Norrköping, while our global teams are also based in London, Boston and Brisbane. Our agility and refreshingly novel approaches mean we have already developed into a force to be reckoned with in the rail tech market, but we have ambitions for so much more!

The role

We are looking for an experienced DBA who will work closely between the Development and Ops teams. The goal is to provide a seamless flow of information throughout the company, considering both backend data structure and frontend accessibility for end-users.

The team is very collaborative, friendly, and improvement oriented. Having fun while at work is a must! We support a flexible hybrid working environment with 1-2 days in the Stockholm office per week.

Responsibilities

 • Build database systems of high availability and quality depending on each end user’s specialised role
 • Design and implement database in accordance to end users information needs and views
 • Define users and enable data distribution to the right user, in appropriate format and in a timely manner
 • Use high-speed transaction recovery techniques and backup data
 • Minimise database downtime and manage parameters to provide fast query responses
 • Provide proactive and reactive data management support and training to users
 • Determine, enforce and document database policies, procedures and standards
 • Perform tests and evaluations regularly to ensure data security, privacy and integrity
 • Monitor database performance, implement changes and apply new patches and versions when required

Qualifications & Experience

 • Proven working experience as a Database Administrator
 • Fluent in Swedish and English
 • Hands-on experience with database standards and end user applications
 • Excellent knowledge of data backup, recovery, security, integrity and SQL
 • Excellent PostgreSQL administration skills
 • Working experience with AWS RDS as well as AWS services
 • Familiarity with database design, documentation and coding
 • Previous experience with DBA case tools (frontend/backend) and third party tools
 • Familiarity with programming languages API
 • Problem solving skills and ability to think algorithmically
 • BS degree in a computer discipline or relevant certification

About you

 • Energetic and motivated to innovate infrastructure and automation systems.
 • Thrive in a fast-paced environment requiring context-switching to ultimately keep track of and complete multiple tasks.
 • Highly articulate with strong communication skills and attention to detail.
 • Learns and adapts quickly with self-starter attitude.
 • Ability to understand and operate at both a business and technical level.
 • Must be competent and comfortable in guiding and mentoring junior engineers.

Why us?

 • We have an average Glassdoor grade of 4.7 and 100% recommendation rates.
 • We are an accredited flexible company and were named in Flexa’s Top 50 Most Flexible Companies
 • We are very centrally located in Stockholm - from your desk you can get to T-centralen or Stockholm City in minutes – and we are a fully accredited flexible working company.
 • We provide a wealth of career development opportunities with training that is individual, focused on improving your skills and helping you become the best professional you can be.
 • We have a culture of collaboration, knowledge sharing and group development across our global offices.
 • A unique opportunity to work for a green tech company that is revolutionising the way we travel.

Our values are simple: Do Good by working for a better tomorrow; Think Big Act Smart by being curious, adaptable and data-driven; and remember that through collaboration we will always be Stronger Together.

*We are a neurodiverse employer and are working hard to improve our recruitment processes, so if there is any way that we can make the recruitment experience better for you then please email us directly: hr@silverrailtech.com - all information will be treated as strictly confidential*

---------------------------------

Rekryteringsannons på svenska

Tågresandet kommer att dominera korta och medellånga resor runt om i världen. Det är snabbare, billigare, grönare och bekvämare än flygresor, och det minskar koldioxidutsläppen från vägresor. Med den nuvarande klimatkrisen är det viktigare än någonsin att sätta detta transportsätt i framkant av människors sinnen. För varje reseföretag att ha tåg som bokningsalternativ är som att ha veganska val på menyn – ett måste! Problemet är att det inte har funnits någon modern kundupplevelse online för tågresandet... tills nu.

Vi heter SilverRail, ett globalt teknikföretag som arbetar för att lösa detta problem genom att leverera den digitala infrastrukturen som öppnar järnvägen för världen! Vår teknik driver järnvägs- och resebyråer över hela Europa, USA och Australien/NZ på både privat och företagsmarknader, vilket gör det enkelt för människor att välja järnväg och minska sina koldioxidutsläpp.

I Sverige tillhandahåller vi kompletta tekniska lösningar för landets största järnvägsbolag SJ, och vårt team är fokuserade på att tillhandahålla den bästa fortsatta servicen för denna kund samtidigt som vi går vidare till framtida projekt. Vi använder Agila ramverket(Scrum och Big Room Planning) för all vår mjukvaruutveckling, och vi tror på "fail-fast-fail-early" för att hitta innovativa lösningar på komplexa problem.

Vårt svenska huvudkontor ligger i centrala Stockholm och vi har ett satellitkontor i Norrköping, medan våra andra globala team är baserade i London, Boston och Brisbane.

Vår smidighet och uppfriskande nya tillvägagångssätt gör att vi redan har utvecklats till en kraft att räkna med inom tågbkningsapplikationer, men vi har ambitioner om så mycket mer!

Om rollen

Vi söker nu efter en erfaren DBA som är intresserad av att jobba nära Development och Ops teamet för att skapa ett bra informationsflöde inom företaget, för både backend data strukturen och frontend tillgängligheten för slutanvändare.

I teamet är alla mycket samarbetsvilliga och hjälpsamma med ett utveckling- och förbättringsorienterat tänk. Att ha kul och trivas på jobbet är en självklarhet och vi jobbar enligt en hybridlösning där vi 1-2 dagar i veckan utgår från kontoret i centrala Stockholm.

Ansvarsområden

- Bygga databassystem med hög tillgänglighet och kvalité med hänsyn till varje slutanvändares specifika roll

- Designa och implementera databaser med hänsyn till slutanvändarens informationsbehov och perspektiv

- Definiera användare och möjliggör datadistribution till rätt användare, i lämpligt format och i tid

- Använd höghastighets återställningstekniker och säkerhetskopiering av data

- Minimera avbrott i databasen och hantera parametrar för att ge snabba svar

- Ge proaktivt och reaktivt datahanteringsstöd och utbildning till användare

- Fastställ, tillämpa och dokumentera databaspolicys, rutiner och standarder

- Utför tester och utvärderingar regelbundet för att säkerställa datasäkerhet och integritet

- Övervaka databasprestandan, implementera ändringar och tillämpa nya patchar och versioner vid behov

Kvalifikationer

- Dokumenterad arbetserfarenhet som databasadministratör

- Flytande i Svenska och Engelska

- Praktisk erfarenhet av databasstandarder och slutanvändarapplikationer

- Utmärkt kunskap inom säkerhetskopiering, återställning, säkerhet, integritet och SQL

- Utmärkta kunskaper inom PostgreSQL-administration

- Tidigare jobbat med AWS RDS samt AWS tjänster

- Kännedom om databasdesign, dokumentation och kodning

- Tidigare erfarenhet av DBA case-verktyg (frontend/backend) och tredjepartsverktyg

- Bekant med programmeringsspråken API

- Stark problemlösningsförmåga och kunna tänka algoritmiskt

- BS-examen inom datordisciplin eller relevant certifiering

Om dig

- Energisk och motiverad att förnya struktur och system

- Trivs i en arbetsmiljö med högt tempo med flera uppgifter att hålla reda på och slutföra

- Stark kommunikationsförmåga och med ett öga för detaljer

- Lätt för att anpassa sig och en självgående attityd

- Förmåga att förstå och verka på både affärsmässig och teknisk nivå

- Kompetent och bekväm med att vägleda juniora ingenjörer

Varför oss?

Vi har kontor centralt i Stockholm – från ditt skrivbord tar du dig till T-centralen eller Stockholm City på några minuter – och vi har hybrid modell: vi kombinerar IRL möten på vårt fräscha kontor samt möjlighet till distansarbete.

Vi erbjuder en mängd karriärutvecklingsmöjligheter med utbildning som är individuell, fokuserad på att förbättra dina färdigheter och hjälpa dig att bli den bästa professionella du kan vara.

Vi har en kultur av samarbete, kunskapsdelning och grupputveckling tillsammans med våra globala kollegor. En unik möjlighet att arbeta för ett grönt teknikföretag som revolutionerar vårt sätt att resa.

Våra värderingar är enkla:

Gör gott genom att arbeta för en bättre morgondag.

Tänk stort Handla smart genom att vara nyfiken, anpassningsbar och datadriven.

Och kom ihåg att genom samarbete kommer vi alltid att vara starkare tillsammans.

Vi arbetar för att förbättra våra rekryteringsprocesser, så om det finns något sätt som vi kan göra rekryteringsupplevelsen bättre för dig, vänligen maila oss direkt: hr@silverrailtech.com - all information kommer att behandlas som strikt konfidentiellt*

Company benefits

Open to part-time employees
Sabbaticals
Enhanced maternity leave
Enhanced paternity leave
Work from anywhere scheme
25 days annual leave + bank holidays
Teambuilding days
Share Options
Health & Dental Insurance
Mental health days
L&D opportunities
Travel Opportunities

The FlexScore® is the result of a rigorous 2-step verification of a company’s flexibility

First we assess the flexibility options SilverRail Technologies provides and then we anonymously survey a statistically significant proportion of their employees to make sure SilverRail Technologies is as flexible as they say they are. Our assessment is based on the six key elements of flexibility: location, hours, autonomy, benefits, role modelling and work-life balance.

We ask the hard questions so you don’t have to.

Working at SilverRail Technologies

Company employees

143

Gender diversity (male:female)

83:53

Office locations

London, Boston, Brisbane, Stockholm

Hiring Countries

Australia
Sweden
United Kingdom
United States
What employees are saying

"SilverRail offer flexibility enabling 'Life Work balance' rather than 'Work Life Balance', being flexible around you as an employee, rather than you being flexible around the company. SilverRail are very open and welcome to new ways of working. The door is always open for each individual employee to engage and discuss individual circumstances and ideas. I have no wish list, I feel empowered by SilverRail to manage my time around work and family. If I wasn't working for SilverRail today, I have to say that I believe I would have struggled for the same support based on some previous employee experiences."

UK Analyst at SilverRail Technologies

Awards & Achievements
Most flexible Travel & Transportation companies – 1st

Most flexible Travel & Transportation companies – 1st

Industry awards 2022